1. กำลังดาวน์โหลดไฟล์ VDO รอสักครู่....
2. ควรจำชื่อเว็บไซต์ไว้เพื่อสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้
3. อธิบายด้วยภาพ + เสียง ทำให้เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้

กดปุ่ม     เล่นไฟล์ VDO (ต้องการกลับมาเล่นใหม่ คลิ๊ก 2 ครั้ง) ควรใช้อินเตอร์ความเร็วสูง ADSL

กดปุ่ม     หยุดเล่น ในขณะฟังหากไม่มีเสียงบรรยาย ( ให้กดปุ่มหยุด , แล้วกดปุ่มเล่นไฟล์ อีกครั้ง )

กำลังดาวน์โหลดไฟล์ VDO รอสักครู่....