1. โปรแกรมสามารถติดตั้งได้ทุก Versions ของ Windows 95,98se,Me,2000,XP ได้ทั้ง PC,Notebook เลือก dirve: C,D หรือ Handy dirve ได้
2. อธิบายด้วยภาพ + เสียง ทำให้เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้

กดปุ่ม     เล่นไฟล์ VDO (ต้องการกลับมาเล่นใหม่ คลิ๊ก 2 ครั้ง) ควรใช้อินเตอร์ความเร็วสูง ADSL

กดปุ่ม     หยุดเล่น ขณะฟังหากไม่มีเสียงบรรยาย ( ให้กดปุ่มหยุด , แล้วกดปุ่มเล่นไฟล์ อีกครั้ง )

หลังจากผ่านหัวข้อที่ 1 มาแล้ว..กำลังดาวน์โหลดไฟล์ VDO รอสักครู่....