อ่านคำอธิบายก่อน :

1. เป็นการแนะนำให้รู้จักหน้าตาของโปรแกรมกันก่อน...
2. แนะนำเมนูต่างๆ ที่ใช้งานบ่อยๆ

กดปุ่ม     เล่นไฟล์ VDO (ต้องการกลับมาเล่นใหม่ คลิ๊ก 2 ครั้ง) ควรใช้อินเตอร์ความเร็วสูง ADSL

กดปุ่ม     หยุดเล่น ขณะฟังหากไม่มีเสียงบรรยาย ( ให้กดปุ่มหยุด , แล้วกดปุ่มเล่นไฟล์ อีกครั้ง )

หลังจากผ่านหัวข้อที่ 1-2 มาแล้ว..กำลังดาวน์โหลดไฟล์ VDO รอสักครู่....