กดปุ่ม     เล่นไฟล์ VDO (ต้องการกลับมาเล่นใหม่ คลิ๊ก 2 ครั้ง) ควรใช้อินเตอร์ความเร็วสูง ADSL

กดปุ่ม     หยุดเล่น ขณะฟังหากไม่มีเสียงบรรยาย ( ให้กดปุ่มหยุด , แล้วกดปุ่มเล่นไฟล์ อีกครั้ง )

กำลังดาวน์โหลดไฟล์ VDO รอสักครู่....